Artes Liberales

Prestiżowy kierunek dla wymagających

Licencjat nie rozwinął Twojego nieszablonowego myślenia? Dla nas „kreatywne" i "oryginalne" to nie tylko hasła z promocji uczelni.

"Artes Liberales" oferuje unikalne zajęcia dla studentów II stopnia, które łączą w sobie wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i techniczno-przyrodniczych. Taki zestaw to przyszłość rynku pracy dla humanistów. Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o tym wydziale, poświęć nam 5 minut - wzbudzimy Twoje zainteresowanie.

Zamów bezpłatny Pakiet powitalny!

W pakiecie powitalnym przedstawiamy zalety i wady studiów w "Artes Liberales", bowiem nie jest to miejsce dla każdego! Zapoznaj się z listami od studentów, doktorantów i opiekuna roku w Kolegium. Każda paczka informacyjna zawiera indywidualny kontakt do przedstawiciela Wydziału, któremu można zadać dowolne pytania dotyczące studiów w Kolegium.

dr Michał Mizera,

Polecam!

dr Michał Mizera,

opiekun studiów I stopnia

Podaj email - wyślemy ci pakiet powitalny!

Kto jest administratorem Twoich danych?
My, czyli Direktpoint sp. jawna, z siedzibą w Warszawie, NIP: 521-36-33-424.
KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Specjalności:

W ramach studiów II stopnia Artes Liberales, studenci studiują w ramach jednej z czterech specjalności. Każda specjalność łączy wiedzę z wielu obszarów nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych, a zaangażowanie wielu Wydziałów UW, zapewnia niezbędne zasoby do realizacji tak unikatowego projektu.

mona-lisa

1 Dzieło sztuki w kulturze

Specjalność ma celu powiązanie nauk humanistycznych i wszystkich sztuk. Proponowane kursy – prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków sztuk wyzwolonych – pokazują, jak powstają literatura, poezja, malarstwo, muzyka, teatr i taniec oraz jakie pełnią one funkcje w kulturze europejskiej od czasów najdawniejszych do dzisiaj. Dotyczą ponadto genezy i rozwoju pojęcia sztuki w świetle najrozmaitszych teorii humanistycznych. Ich celem jest zrozumienie sensu ludzkiej działalności artystycznej oraz znaczenia refleksji o sztuce i literaturze. Absolwent specjalności dysponuje nie tylko pogłębioną wiedzą o sztuce i naukach humanistycznych, lecz także potrafi w praktyce prowadzić działalność na pograniczu obu tych obszarów. Staje się również aktywnym współtwórcą działalności kulturalnej.

Specjalność ma celu powiązanie nauk humanistycznych i wszystkich sztuk. Proponowane kursy – prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków sztuk wyzwolonych – pokazują, jak powstają literatura, poezja, malarstwo, muzyka, teatr i taniec oraz jakie pełnią one funkcje w kulturze europejskiej od czasów najdawniejszych...

Rozwiń

civilization

2 Ideowe i materialne aspekty życia społecznego

Specjalność opiera się na współpracy Wydziału „Artes Liberales” z kilkoma jednostkami UW, zwłaszcza z Wydziałem Filozofii i Socjologii i Wydziałem Prawa oraz z instytucjami spoza UW, których pracownicy rokrocznie prowadzą w Kolegium zajęcia powiązane z badaniami o tematyce społecznej. Kursy łączą prezentację najważniejszych teorii socjologicznych z przedstawieniem dorobku innych nauk społecznych: historii, antropologii kulturowej, politologii i psychologii. Absolwent specjalności uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności praktycznego działania w sferze publicznej.

Specjalność opiera się na współpracy Wydziału „Artes Liberales” z kilkoma jednostkami UW, zwłaszcza z Wydziałem Filozofii i Socjologii i Wydziałem Prawa oraz z instytucjami spoza UW, których pracownicy rokrocznie prowadzą w Kolegium zajęcia powiązane z badaniami o tematyce społecznej. Kursy łączą prezentację najważniejszych teorii...

Rozwiń

cultural

3 Różnorodność biologiczna i kulturowa

Specjalność ma na celu przekazanie i rozwijanie u studentów interdyscyplinarnej wiedzy na styku nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz sztuki. Pozwala zrozumieć złożone i wielowymiarowe relacje między człowiekiem a naturą. Studenci uczą się uwzględniać wyniki badań prowadzonych w ramach nauk przyrodniczych oraz twórczo wykorzystywać je w humanistyce i naukach społecznych. Kursy poruszają zagadnienia z zakresu różnorodności biologicznej na wielu poziomach organizacji świata żywego (od genów do krajobrazów i biomów), bogactwa kulturowego, studiów nad zwierzętami i ekologii.

Specjalność ma na celu przekazanie i rozwijanie u studentów interdyscyplinarnej wiedzy na styku nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz sztuki. Pozwala zrozumieć złożone i wielowymiarowe relacje między człowiekiem a naturą. Studenci uczą się uwzględniać wyniki badań prowadzonych w ramach nauk przyrodniczych oraz...

Rozwiń

philology

4 Między wschodem a zachodem – historia kultury i myśli

To nowa specjalność na studiach II stopnia artes liberales. Została uruchomiona w roku 2017/2018 w ramach programu prowadzonego wspólnie z Uniwersytetem w Kolonii i Wyższą Szkołą Ekonomii w Moskwie. Oferuje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu: Uniwersytetu Warszawskiego i jednej z uczelni partnerskich. Przeznaczona jest dla osób z dobrą znajomością języka rosyjskiego lub niemieckiego, które poszukują studiów umożliwiających rozpoczęcie pracy naukowej w międzynarodowym środowisku. Student spędza przynajmniej semestr na uczelni partnerskiej, na której wybiera drugiego promotora pracy magisterskiej. Celem specjalności jest pokazanie najlepszych tradycji naukowych w zakresie historii kontaktów kulturowych i intelektualnych między Wschodem i Zachodem, a także wykształcenie umiejętności twórczej refleksji nad tymi tradycjami. Student korzysta z indywidualnej opieki merytorycznej i naukowej tutora, a także ze wsparcia zagranicznych wykładowców należących do programu.

To nowa specjalność na studiach II stopnia artes liberales. Została uruchomiona w roku 2017/2018 w ramach programu prowadzonego wspólnie z Uniwersytetem w Kolonii i Wyższą Szkołą Ekonomii w Moskwie. Oferuje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu: Uniwersytetu Warszawskiego i jednej z uczelni partnerskich. Przeznaczona jest dla osób...

Rozwiń

  • dr Justyna Olko
  • dr hab. Katarzyna Marciniak
  • dr Michał Oleszczyk

Sukcesy osób związanych
z Wydziałem "Artes Liberales"

Jest zaangażowana w działania na rzecz rewitalizacji języka nahuatl (języka azteckiego) w Meksyku oraz zachowania języka wilamowskiego w Polsce. Zajmuje się problematyką europejsko-indiańskiego zderzenia kultur.

Laureatka programów FNP: FOCUS 2009 i IDEE DLA POLSKI 2013. Jedyna Polka, która zdobyła grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w dziedzinie humanistyki (2012).

Na Wydziale "Artes Liberales" kieruje stworzoną przez siebie Pracownią „Spotkania Starego i Nowego Świata”, zajmującą się przedhiszpańskim i wczesnokolonialnym światem Indian Nahua (Azteków) oraz nauką języka nahuatl.

filolog klasyczny, italianistka, absolwentka MISH UW, prof. nadzw. oraz Dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale "Artes Liberales".

Jest Młodym Ambasadorem Polszczyzny i Ambasadorem Naukowym Fundacji Alexandra von Humboldta. Należy do Akademii Młodych Uczonych PAN. Otrzymała Nagrodę Naukową „Polityki” oraz Nagrodę Klio II st. w kategorii książki autorskiej (Mitologia grecka i rzymska). Jest laureatką grantów i stypendiów m.in. Harvard University Loeb Classical Library Foundation, Fundacji Alexandra von Humboldta, Rządu Republiki Włoskiej, FNP, MNiSW i Fundacji Instytut "Artes Liberales".

Obecnie prowadzi międzynarodowy projekt naukowy poświęcony recepcji mitycznych stworzeń w kulturze dziecięcej i młodzieżowej. Uczestniczą w nim uczeni z całego świata: od Ameryki, przez Europę i Afrykę, po Australię.

Filmoznawca, konsultant scenariuszowy, krytyk filmowy i tłumacz. Jego recenzje pojawiają się w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, w periodykach takich jak „Kino”, "Filmweb", „Dwutygodnik”, "Cineaste" i „RogerEbert.com”.

W latach 2011-2013 programer i rzecznik festiwalu Off Plus Camera, którym zarządzał jako dyrektor artystyczny przy pierwszej edycji w 2008 roku. W latach 2013-2016 dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Członek międzynarodowego stowarzyszenia krytyków filmowych FIPRESCI oraz Koła Piśmienictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. W latach 2012-2015 działacz organizacji Polish Filmmakers NYC, promującej polskie kino w Nowym Jorku. Autor monografii Terence'a Daviesa ("Gorycz wygnania", Kraków 2008), a także współautor tomów poświęconych twórczości Guya Maddina, Braci Quay, Terry'ego Gilliama i Waleriana Borowczyka.

Na Wydziale “Artes Liberales” prowadzi zajęcia dotyczące historii filmu polskiego i międzynarodowego, a także opiekuje się Kołem Naukowym Badania i Tworzenia Filmów "Cięcie".

Najbardziej elastyczny kierunek na Uniwersytecie Warszawskim!

Postępującemu rozwojowi cywilizacyjnemu musi odpowiadać kształcenie biorące pod uwagę wiele obszarów współczesnej rzeczywistości, które można zrozumieć dzięki rozmaitym metodom, technikom i narzędziom interdyscyplinarnym. Innowacyjność i kreatywność rodzą się z połączenia kanonu klasycznej wiedzy.

Uniwersytet Warszawski; Artes Liberales

Wyróżnienia wydziału "Artes Liberales"

1
1